Gedenken

Om uw dierbare te kunnen gedenken kunnen wij op uw aangeven een condoleancepagina inrichten binnen onze condoleance omgeving op Condoleance Online. 

Deze condoleancepagina kunt u delen met nabestaanden en betrokkenen om op respectvolle wijze uw dierbare te gedenken. Hier kunt u tevens de rouwkaart tonen en achteraf een dankbetuiging plaatsen. Wanneer u naderhand een fysiek aandenken wenst van alle bijdragen en reacties op de condoleancepagina, kunnen wij u hiervan ook een (PDF) bestand aanleveren met een printopmaak. Een overzicht van de laatste gedenkpagina(s) ziet u hieronder.